Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Projekty Slezské Ostravy

Poslední změna: Pondělí 12.09.2011 15:38 by slezsk109

Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov

Předmětem projektu je výstavba nové požární zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů. Stavba byla zahájena v 9/2018 s termínem dokončení do 12/2019.

Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51

Předmětem projektu je provedení opatření vedoucích ke zlepšování energetických vlastností budovy odloučeného pracoviště Škrobálkova na ul. Škrobálkova 300/51 v Ostravě - Kunčičkách, v k. ú. Kunčičky, parc. č. 1084.

Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická 8/230, Ostrava-Muglinov

Předmětem projektu je provedení opatření vedoucích ke zlepšování energetických vlastností budovy mateřské školy na ul. Keramická 230/8 v Ostravě - Muglinově, v k. ú. Muglinov, parc. č. 235.

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020 Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005763

ITI – Modernizace učeben ZŠ Pěší

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020 Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005761

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020 Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005762

ITI – Modernizace učeben ZŠ Bohumínská

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020 Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005760

Hezký pozdrav z Ostravice

Městský obvod Slezská Ostrava připravil, za finanční podpory Magistrátu města Ostravy, projekt s názvem ,,Vdělávací semináře provázané se zážitkovým pobytem a jednodenními volnočasovými aktivitami“.

Na Slezskoostravské radnici proběhl odborný workshop o simulacích městského plánování

V pondělí 31. července 2017 proběhl v reprezentativních prostorách Slezskoostravské radnice odborný workshop s názvem „Potřeby a očekávání spojené se simulací scénářů městského plánování za současných a budoucích klimatických podmínek.“ Workshopu se účastnili i zástupci Odboru pro rozvoj obvodu a veřejných zakázek

Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2017. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov

Předmětem projektu je provedení opatření vedoucích ke zlepšování energetických vlastností budovy hasičské stanice na ul. Koblovská 343/10a, v k. ú. Koblov, parc. č. 1/2.

Výchovně vzdělávací semináře zakončené krátkodobým zážitkovým pobytem pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

Rovněž v letošním roce získal městský obvod Slezská Ostrava z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci za účelem zajištění prevence kriminality, díky níž mohl v letních měsících realizovat vzdělávací semináře, na které navazovaly jednodenní výlety a následně čtyřdenní zážitkový pobyt na chatě Svoboda na Ostravici.

Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2016.

Vybavení výchovně vzdělávací a volnočasové místnosti v prostorách Azylového domu včetně poskytnutí volnočasového aktivizačního programu a psychologického poradenství

Městský obvod Slezská Ostrava realizoval díky získaným dotacím z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem podpory v oblasti prevence kriminality vznik výchovně vzdělávací a volnočasové místnosti v prostorách Azylového domu, Na Liščině 2, Ostrava – Hrušov.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »