Hornické hroby Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava realizuje projekt „Hornické hroby Slezská Ostrava“. Projekt řeší opravu dvou společných hornických hrobů obětem důlních neštěstí v dolech Hermenegilda a Trojice. Oba společné hornické hroby se nacházejí v areálu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě.

V rámci projektu došlo k odstranění bujné vegetace a opravám rozpadlých zídek vymezujících tyto dva hroby a tím k zachování, resp. k obnovení důstojnosti pietního místa pro návštěvníky hřbitova
a případné pozůstalé oběti důlních neštěstí.

Projekt Hornické hroby Slezská Ostrava, číslo 151110114 byl podpořen Nadací OKD ve výši 30 tis. Kč.