Aktuálně

Oznámení o uzavření dětského hřiště v Koblově
8 4 2019

Oznámení o uzavření dětského hřiště v Koblově

Vážení rodiče,
v souvislosti s odcizením herních prvků z Dětského hřiště v Koblově na ul. Antošovické bylo z bezpečnostních důvodů hřiště uzavřeno. Otevřeno bude ihned po nezbytných opravách a instalacích nových herních prvků.
Děkujeme za pochopení.

Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti
28 3 2019

Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti

Vážení rodiče,

na základě dotačního programu Moravskoslezského kraje pro čerpání příspěvků na ozdravné pobyty pro předškolní děti Vás chceme touto cestou informovat o tom, že SMO, městský obvod Slezská Ostrava zvažuje, podle zájmu občanů, podat žádost na čerpání tohoto příspěvku.

DEN SLEZSKÉ 2019
18 3 2019

DEN SLEZSKÉ 2019

Vážení občané,
přijměte pozvání vedení městského obvodu Slezská Ostrava na již 14. ročník akce Den Slezské, která se bude konat 25. května 2019 na Slezskoostravském hradě od 9:00 do 22:00 hodin.

8 2 2019

Informace

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 0069/RMOb-Sle/1822/4 ze dne 19.12.2018 byly zřízeny s účinností ode dne 1.2.2019 tyto odbory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava:

Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava
29 1 2019

Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava

Městská policie Ostrava nabízí atraktivní povolání v příjemném kolektivu lidí, kterým není lhostejná bezpečnost a pořádek v ostravských ulicích. Základním úkolem strážníka je dohled nad veřejným pořádkem, čímž přispívá zejména k ochraně osob a majetku a prevenci kriminality.

4 1 2019

Informace ke „kotlíkovým dotacím“

Vážení občané,

v současné době připravuje Státní fond životního prostředí ČR dotační program určený obcím v Moravskoslezském kraji k zajištění předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla, a to v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací (jedná se o bezúročné zápůjčky obcemi domácnostem).

31 12 2018

Informace o novém pověřenci

Vážení občané,

pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021 bude na základě řízení o veřejné zakázce činnost pověřence vykonávat...

23 11 2018

INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Pro nové volební období 2018 – 2022 jsou oprávněni přijímat projev vůle snoubenců vstoupit do manželství:

Česlav Piętoň, Senior roku 2018 – 14.11.2018
19 11 2018

Česlav Piętoň, Senior roku 2018 – 14.11.2018

Stálý spolupracovník Slezskoostravských novin Česlav Piętoň z Muglinova byl vyhlášen Seniorem roku 2018.

12 6 2018

Novela zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech

Vážení občané,

s účinností od 1. 7. 2018 dochází k těmto změnám:

22 5 2018

Podílejte se na projektu Století objektivem Ostravanů

Vážení občané a milovníci Ostravy! Jistě mnozí z Vás máte doma alba plná fotografií, někdy možná i hodně starých. A určitě řada z nich mapuje nejen váš rodinný život, ale také historii našeho města tak, jak se utvářelo v průběhu minulého století.

Brownfieldy
16 5 2018

Brownfieldy

Pojmem „brownfield" rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

21 3 2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 a 4/2018

Vážení občané,

informuji Vás, že byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu a obecně závazná vyhláška č. 4/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Kategorizace přístupnosti objektů
23 11 2017

Kategorizace přístupnosti objektů

Vážení občané,

na webu MMO v odkaze „Bezbariérový přístup“ http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/bezbarierovy-pristup/urady-mestskych-obvodu/umob-slezska-ostrava jsou uveřejňovány výstupy z kategorizace přístupnosti objektů, které by se posléze měly projevit v připravované mapě přístupnosti města Ostravy.

KANCELÁŘ POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR
29 8 2017

KANCELÁŘ POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR

Paní poslankyně MVDr. Barbora Jelonková upozorňuje občany, že své podněty, informace a stížnosti mohou podávat:

6 3 2017

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že Zastupitelstvo města Ostravy na svých zasedáních v lednu a březnu schválilo Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023 a akční plán se seznamem konkrétních strategických projektů v Ostravě a inspirativních projektových návrhů města a jeho organizací, městských obvodů, univerzit nebo samotných občanů. Akční plán bude průběžně do roku 2023 doplňován o nově vzniklé strategické záměry a náměty veřejnosti.

4 1 2017

Kancelář senátora

Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky, otevřel svou kancelář v Ostravě, Sokolská třída 1204/8. Návštěvním dnem senátora je každé pondělí v době od 11 do 16 hodin.

25 4 2016

NAŘÍZENÍ VLÁDY - o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Vážení občané,

v souvislosti s nájmem obecních bytů si Vás dovolujeme informovat, že dne 1.1.2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související  s užíváním bytu, k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

21 3 2016

Za neohlášení požáru hrozí sankce a problémy s pojišťovnou

Jednou ze základních povinností nejen fyzických, ale i podnikajících fyzických a právnických osob je oznámit hasičskému záchrannému sboru bezodkladně každý požár.

16 2 2016

Rozpočet

Važení občané,
dovolujeme si Vám sdělit, že na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava v části "Radnice" je umístěn rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava, jehož položky se dají otevřít.