Aktuálně

Na Slezské budou umístěny automaty na zdravotní materiál
31 3 2020

Na Slezské budou umístěny automaty na zdravotní materiál

Do týdne budou v našem obvodě nainstalovány čtyři automaty na zdravotnické potřeby. Lidé si budou moci za výhodnou cenu koupit roušku či nanoroušku, ochranné rukavice a dezinfekční gel.
V rámci našeho obvodu budou umístěny před budovou úřadu na náměstí Jurije Gagarina, u staré hasičské zbrojnice v Muglinově, před Základní školou Bohumínská na Kamenci a u kulturního domu Heřmanice

Nabízíme pomoc seniorům
24 3 2020

Nabízíme pomoc seniorům

V minulém týdnu jsme všem našim seniorům distribuovali do schránek dopis s důležitými informacemi, které se týkají situace kolem koronaviru. Mezi tyto informace patřila i nabídka nezbytné pomoci především osamělým seniorům, a to zajištění nákupu základních potravin a léků. Tyto nákupy zajišťují naši sociální pracovníci ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Objednávky se zajišťují přes tel.č. 724 676 254 nebo 602 369 430 (na tato čísla se lze obracet každý pracovní den od 7 do 15 hodin).

Slezská v čase koronaviru
22 3 2020

Slezská v čase koronaviru

Co dělají lidé ve Slezské Ostravě v čase karantény? Jak tráví tento nelehký čas? Podělte se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím fotografií. Vyhlašujeme akci nazvanou Slezská v čase koronaviru.

Lidé budou informování o novinkách díky mobilnímu rozhlasu
18 3 2020

Lidé budou informování o novinkách díky mobilnímu rozhlasu

Městský obvod Slezská Ostrava se dnešním dnem připojuje k těm, kteří prostřednictvím takzvaného mobilního rozhlasu informují své občany o důležitých záležitostech.

Informace pro naše seniory
18 3 2020

Informace pro naše seniory

Městský obvod reaguje na vydávaná opatření týkající se ochrany obyvatel kvůli šíření onemocnění COVID-19 a co nejvíce se snaží pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

Změna okrsků Městské policie Ostrava
17 3 2020

Změna okrsků Městské policie Ostrava

Níže naleznete informace o aktuálních okrscích MP Ostrava v rámci Slezské Ostravy.

Informace pro občany
16 3 2020

Informace pro občany

S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR pro území ČR došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Vláda omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum
16 3 2020

Vláda omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda Andreje Babiše rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav na celém území ČR
12 3 2020

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav na celém území ČR

Kvůli mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se Městský obvod Slezská Ostrava připojil k opatřením, o kterých postupně rozhoduje Vláda ČR, bezpečnostní rada státu a další kompetentní instituce.

Změny provozu kanceláře hřbitovní správy
11 3 2020

Změny provozu kanceláře hřbitovní správy

Upozorňujeme na uzavření kanceláře hřbitovní správy dne 20. března a na změnu provozní doby od 1. dubna do 31. srpna z důvodu rekonstrukce.

Nařízení bezpečnostní rady státu a ministerstva zdravotnictví
10 3 2020

Nařízení bezpečnostní rady státu a ministerstva zdravotnictví

Stát s platností od středy 11. března nařídil uzavření všech základních, středních a vysokých škol. Toto opatření se dotýká také všech námi zřizovaných základních škol – ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova. Mateřské školy nadále zůstávají v provozu.

Veřejné setkání v Kunčičkách
10 3 2020

Veřejné setkání v Kunčičkách

Veřejného setkání v hasičské zbrojnici v Kunčičkách se účastnily dvě desítky místních.                 

 

Mimořádné opatření - Vzhledem  k vývoji epidemiologické situace v ČR vydalo Ministerstvo zdravotnictví toto mimořádné opatření
9 3 2020

Mimořádné opatření - Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR vydalo Ministerstvo zdravotnictví toto mimořádné opatření

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit takovou akci krajské hygienické stanici.

 

Zajištění bezpečnosti návštěvníků hřbitovů
10 2 2020

Zajištění bezpečnosti návštěvníků hřbitovů

Veškeré hřbitovy na území městského obvodu Slezská Ostrava jsou z důvodu silného větru uzavřeny, a to od pondělí 10.2.2020 od 11:00 hodin do úterý 11.2.2020 do 12:00 hodin.

Nová, v pořadí již pátá měřicí stanice financovaná městem je již v provozu
7 2 2020

Nová, v pořadí již pátá měřicí stanice financovaná městem je již v provozu

Pátá měřicí stanice, která monitoruje stav ovzduší v Ostravě, je již v plném provozu. Přibyla ke čtyřem, jejichž provoz město již financovalo. Umístěna je v Hrušově v blízkosti koksovny Svoboda, v lokalitě, kde dosud měření chybělo. Fungování pěti automatických měřicích stanic a speciálního vozu pro monitoring stavu ovzduší v Ostravě letos městský rozpočet přijde na 3,5 milionu korun.

13 1 2020

Zapojte se do výzkumu

Výzkumný týmu z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity provádí projekt, v němž zajišťuje rozhovory s lidmi z Moravskoslezského kraje, kteří pečují o někoho po cévní mozkové příhodě.

Ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské Ostravy
10 1 2020

Ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské Ostravy

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci z programu „Ozdravné pobyty dětí předškolního věku ŽPZ/04/2018“. Peněžní prostředky jsou využity na projekt, jehož předmětem je realizace ozdravných pobytů dětí předškolního věku městského obvodu Slezská Ostrava s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest. Potřebnost projektu vyplývá zejména z nutnosti mít zdravou a imunitně zdatnou populaci.

2 1 2020
19 12 2019

Hospodařit budeme s více než 370 miliony korun

Zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava schválili 19. prosince rozpočet obvodu pro rok 2020. Schválený rozpočet je sestaven na základě reálného zhodnocení finančních možností obvodu na příjmové i výdajové stránce.

„Hospodařit budeme s částkou v celkovém objemu zhruba 370,4 mil. Kč. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši cca 310,4 mil. Kč. Financování z vlastních zdrojů ve výši cca 60 mil. Kč představuje zapojení úspor z minulých let,“ uvedl místostarosta Roman Goryczka.