Aktuální situace v doručování zásilek

19/3 2020

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku.

Aktuální situace v doručování zásilek
  
   

 

   

 

 

         
   

    Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje     případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli,     že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými     hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V     případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s     tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.
   
    Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech     doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude     možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak     proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými     prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů     upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze     budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.
   
    U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez     pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba     na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a     bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu     zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky     doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí     osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si     doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i     předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce     dezinfekčním sprejem.
   
    Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také     zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.
   
    Děkujeme za pochopení
    Vaše Česká pošta