Diecézní charita ostravsko-opavská otevírá novou poradnu v Ostravě-Kunčičkách

30/3 2021

V pořadí 4. pobočku sociálně-dluhové poradny otevře na území města Ostravy Diecézní charita ostravsko-opavská. Poradna začne od 6. dubna fungovat na Holvekově ulici v Ostravě-Kunčičkách. V sociálně vyloučené lokalitě nabídne pomoc lidem, kteří si se svými problémy sami nevědí rady.

Diecézní charita ostravsko-opavská otevírá novou poradnu v Ostravě-Kunčičkách

Odborné sociální poradenství poskytuje Diecézní charita ostravsko-opavská na území města od roku 2005. V pobočkách v centru města, v Muglinově a v Ostravě-Zábřehu pomohla za dobu své působnosti tisícům lidí. Jen za loňský rok se na poradny obrátilo téměř 300 klientů. Nejčastěji s radou o pomoc v oblastech dluhového poradenství a možnosti podání insolvenčního návrhu. „V porovnání s rokem 2019, kdy jsme ještě žili relativně normální životy, přibylo lidí, kteří se dostávají do krizových situací. V našich poradnách se zvýšil počet klientů oproti roku 2019 přibližně o 20 %. Dlouhotrvající nejistota spojená s trvající koronavirovou pandemií zahnala do úzkých i ty, kteří by běžně o pomoci sociálních pracovníků poradny vůbec neuvažovali. Obrací se tak na nás lidé, kteří si byli schopni vydělat peníze, ale teď přicházejí o práci kvůli omezením nebo mají snížený příjem na ošetřovném. V situaci, kdy se o děti stará pouze jeden z rodičů samoživitelů, se situace může stát opravdu kritická. Navíc sledujeme i nárůst psychických potíží u klientů, kteří se na nás obrací se zájmem o zprostředkování terapie,“ popisuje vyšší vytížení pracovníků poraden jejich vedoucí Zuzana Plačková.

 

Možnost otevřít novou poradnu v Kunčičkách vznikla díky dlouhodobě dobré spolupráci s městským obvodem Slezské Ostravy. V budově na Holvekově ulici (č. p. 204/44), kde už fungují 2 sociální služby pro rodiny s dětmi, a pro mládež, bude poradna otevřena 3 dny v týdnu. V pondělí a středu dopoledne od 9 do 12 h., odpoledne od 13 do 16 h. V úterý pak dopoledne již od 8 h. a odpoledne ve stejné provozní době jako ostatní zmíněné dny. Lidé se na sociální pracovníky mohou obrátit s radou o pomoc při řešení problémů s dluhy, při vyplňování úředních formulářů nebo požádat o informace v oblasti sociálního zabezpečení, bydlení nebo zaměstnanosti. Všechny konzultace jsou pro lidi zdarma a s respektem na jejich soukromí jsou poskytovány anonymně.