Dny FAJNE RODINY

3/6 2021

Přehlídka DNY FAJNE RODINY je projektem rodinné politiky města, který si klade za cíl upozornit na význam rodiny pro společnost a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Navazuje na myšlenku Mezinárodního dne rodiny (15. května) – připomenout si, jak důležitou roli hraje rodina v životě každého z nás. Vzhledem k pandemickým omezením je akce přesunuta na 22. srpna – 19. září.

Dny FAJNE RODINY

Zapojit se můžou všechny subjekty, ale i neformální sdružení, pro která je rodina důležitou cílovou skupinou – rodinná, mateřská, komunitní či jiná centra pro rodinu, aktivní spolky, neziskové a různé jiné prorodinné organizace a zájmová sdružení, městské organizace, školy, školky, jednotlivé městské obvody. I samotné rodiny nebo jednotlivci.

JAKÝ TYP AKCÍ LZE PŘIHLÁSIT?

Možností je mnoho, měla by je spojovat myšlenka nějaké „přidané hodnoty pro rodiny v daném období“ . V minulém roce to byly např. dny otevřených dveří, pohádková odpoledne, tvořivé dílny, soutěže rodinných týmů, programy k propojení generací, besedy, komunitní akce, promítání, interaktivní představení, speciální „balíčky pro rodiny“, zvýhodněné rodinné vstupné …

PROČ SE PŘIDAT?

Pořadatelé akcí získají podporu v podobě společné propagace rodinných akcí, které budou v daném termínu v Ostravě probíhat. Akce bude zahrnuta do tištěných programů, které budou distribuovány po městě. Medailonek události bude zveřejněn také na webových stránkách www.fajnarodina.cz a na na facebookovém profilu Fajne rodiny.

Přihlásit se je možné do 9.6.2021, prostřednictvím online formuláře ZDE

Více informací o projektu, včetně ohlédnutí za uplynulým ročníkem, naleznete na https://fajnarodina.cz/dny-fajne-rodiny/.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit emailem na fajnarodina@ostrava.cz.