Informace

8/2 2019

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 0069/RMOb-Sle/1822/4 ze dne 19.12.2018 byly zřízeny s účinností ode dne 1.2.2019 tyto odbory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava:

odbor právní, odbor dotací a veřejných zakázek a odbor investiční výstavby, přičemž byl k témuž datu zrušen  odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky. Současně se s účinností ode dne 1.2.2019 název odboru „technická správa komunikací, zeleně a hřbitovů“ mění na „dopravy a životního prostředí“.

JUDr. Pavlína Švubová
vedoucí odboru vnitřních věcí