Informace ke „kotlíkovým dotacím“

4/1 2019

Vážení občané,

v současné době připravuje Státní fond životního prostředí ČR dotační program určený obcím v Moravskoslezském kraji k zajištění předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla, a to v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací (jedná se o bezúročné zápůjčky obcemi domácnostem).

V této souvislosti prosíme občany obvodu Slezská Ostrava, aby se v případě zájmu o výměnu kotle hlásili u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky, na tel. 599 410 077 – Ing. Jana Zacharová.

Termín pro nahlášení zájmu o výměnu stávajícího kotle na pevná paliva je stanoven do 19.2.2019.

Jakékoli další informace k dané problematice Vám rádi zodpovíme na stejném tel. čísle.

Ing. Jana Zacharová
Pověřena vedením odboru ROaVZ