Novela zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech

12/6 2018

Vážení občané,

s účinností od 1. 7. 2018 dochází k těmto změnám:

Občanské průkazy

  • Všechny občanské průkazy budou vydávány se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Občan si sám zvolí, zda si čip v dokladu aktivuje a bude využívat elektronickou část občanského průkazu. Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele při komunikaci s veřejnou správou.
  • Občan může žádost podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 - 22 nebo u Ministerstva vnitra.
  • Dosavadní občanské průkazy bez kontaktního elektronického čipu zůstávají v platnosti, tedy nebude prováděna plošná výměna občanských průkazů.
  • Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (typ „Blesk“) s dobou platnosti 1 měsíc budou dále vydávány pouze z důvodu voleb, ruší se jejich vydávání z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu (tzv. úřední adresa)
  • Lhůta pro vydávání občanského průkazu zůstává 30 dní, bude však umožněno vydávat občanské průkazy ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů a do 24 hodin v pracovních dnech. Ve zkrácených lhůtách bude nově vydávajícím úřadem i Ministerstvo vnitra v Praze. Občanský průkaz vydaný ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin bude možno převzít pouze u Ministerstva vnitra, adresa je Na Pankráci 72, Praha 4 (stanice metra C – Pražského povstání), úřední hodiny PO, ST 8.00 -17.00 hodin, ÚT, ČT 8.00 – 16.00 hodin, PÁ 8.00 – 15.00 hodin. V souvislosti se zavedením vydávání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách se také mění výše správních poplatků, jejichž přehled najdete v přiloženém letáku Ministerstva vnitra „Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018“.

Cestovní pasy

  • Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin, a to u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 - 22 nebo u Ministerstva vnitra.
  • Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin bude možno převzít pouze u Ministerstva vnitra, adresa je Na Pankráci 72, Praha 4 (stanice metra C – Pražského povstání), úřední hodiny PO, ST 8.00 -17.00 hodin, ÚT, ČT 8.00 – 16.00 hodin, PÁ 8.00 – 15.00 hodin. V souvislosti se zavedením vydávání cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách se také mění výše správních poplatků, jejichž přehled najdete v přiloženém letáku Ministerstva vnitra „Změny ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách od 1. července 2018“.

Příloha:

Změny ve vydání cestovních pasů od 1. července 2018

Změny ve vydání občanských průkazů od 1. července 2018