OBJEDNÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

9/10 2020

Vážení spoluobčané,

v rámci zkvalitnění služeb pro občany si Vám dovolujeme nabídnout možnost „objednat se“ předem telefonicky či e-mailem u příslušného úředníka k individuálnímu vyřízení Vaší záležitosti v úředních hodinách na těchto telefonních číslech a e-mailech:

OBJEDNÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

odbor kancelář starosty: 599410450, email: ,

odbor vnitřních věcí: 599410078, 599410079, email: mbozkova@slezska.cz, pvolna@slezska.cz,

matrika a ohlašovna - odbor vnitřních věcí: 599410078, 599410079, email: mbozkova@slezska.cz, pvolna@slezska.cz,

podatelna – odbor vnitřních věcí: 599410447, 599410410, email: dborovcova@slezska.cz, zslaba@slezska.cz ,

odbor právní: 599410400, email: mmalicek@slezska.cz,

odbor hospodářské správy: 599410099, email: opacakova@slezska.cz,

odbor technické správy: 599410034, email: khruskova@slezska.cz, mzajicova@slezska.cz,

odbor investic a strategického rozvoje: 599410088, email: jhorakova@slezska.cz,

odbor sociálních věcí: 724676254, email: zmatysek@slezska.cz,

odbor školství a kultury: 599410093, email: lsimickova@slezska.cz,

odbor financí a rozpočtu: 599410055, email: rbila@slezska.cz,

odbor dopravy a životního prostředí: 599410051, email: iskrabalkova@slezska.cz,

hřbitovní správa: 599410232, email: bkasikova@slezska.cz, italikova@slezska.cz,

odbor majetkový: 599410427, email: vurbancikova@slezska.cz,

odbor územního plánování a stavebního řádu: 599410044, email: ipinkova@slezska.cz

 Občané, objednaní k vyřízení své záležitosti, budou vyřízení přednostně.

Ostatní telefonické kontakty jsou uvedeny na webových stránkách městského obvodu www.slezska.cz