Omezení úředních hodin na ohlašovně

4/10 2021

Ve středu 6. října bude omezený provoz na ohlašovně úřadu. Ohlašovna bude z důvodu příprav konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR otevřena do 16 hodin.