Ostrava zve na první ročník Dnů Fajne rodiny

22/6 2020

Přes 40 kulturních spolků, nezávislých sdružení, komunitních center, městských, ale i soukromých organizací se zapojilo do příprav přehlídky plné pestrého programu pro rodiny s dětmi. DNY FAJNE RODINY jsou jednou z aktivit rodinné politiky statutárního města Ostravy a letos se uskuteční v termínu 16. srpna až 19. září.

Ostrava zve na první ročník Dnů Fajne rodiny

Děti i rodiče se mohou těšit na interaktivní představení, tvořivé dílny, soutěžní odpoledne, promítání, besedy, sousedskou slavnost, koncerty nebo třeba pohádky pod hvězdami.

Akce, původně plánována v květnovém termínu, navazuje na myšlenku Mezinárodního dne pro rodinu (15. května). Tou je připomenout si, jak důležitou roli rodina hraje a vrátit tomuto tématu pozornost. „Situace, která v polovině března prakticky ze dne na den ovlivnila veškeré dění ve společnosti, zasáhla pochopitelně i do našich příprav. Jelikož si myslíme, že téma rodiny si v této době zaslouží o to víc pozornosti, rozhodli jsme plánovanou oslavu rodiny zrealizovat v náhradním termínu na konci léta,“ vysvětluje koordinátorka rodinné politiky Ludmila Placová.

DNY FAJNE RODINY jsou jen jednou z konkrétních aktivit rodinné politiky města. Ta si klade za cíl vést dialog s rodinami, podporovat komunitní život a napomáhat větší dostupnosti volnočasových aktivit. Jako důležité také vnímá téma posílení rodinné soudržnosti a mezigenerační solidarity, ale i harmonizaci pracovního a rodinného života. Bližší informace, program DNŮ FAJNE RODINY i vize rodinné politiky naleznete na www.fajnarodina.cz nebo na FB profilu @fajnarodina.

„Záleží nám na tom, aby se ostravské rodiny cítily ve městě doma a aby věděly, že si jich vážíme a chceme je podporovat. Na tomto principu stojí celá rodinná politika města i koncept Fajne rodiny, který jsme vytvořili jako hravý nástroj pro lepší prezentaci a realizaci všech aktivit. Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu. Ostrava se proto snaží o vytvoření příznivých podmínek a prostředí, ve kterém mohou rodiny dobře naplňovat své potřeby, a to napříč generacemi,“ náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák