Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti

28/3 2019

Vážení rodiče,

na základě dotačního programu Moravskoslezského kraje pro čerpání příspěvků na ozdravné pobyty pro předškolní děti Vás chceme touto cestou informovat o tom, že SMO, městský obvod Slezská Ostrava zvažuje, podle zájmu občanů, podat žádost na čerpání tohoto příspěvku.

Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti

Realizaci ozdravného pobytu je nutné absolvovat v období listopad 2019 - duben 2020 s tím, že ozdravného pobytu se mohou zúčastnit děti předškolního věku, které v době čerpání příspěvku nebudou navštěvovat základní školu, v doprovodu rodiče (max. 1 dospělý na 1 dítě). Moravskoslezský kraj poskytuje dotaci v max. výši 700 tis. Kč, minimální částka je 60 tis. Kč. Maximální výše příspěvku je 400 Kč na 1 dítě či doprovod na den.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku ohrožené znečištěným ovzduším a s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest. Podmínkou čerpání dotace je realizace ozdravného pobytu na území České republiky, a to pouze na území obcí, kde je nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 14 kalendářních dnů a lze ji zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo doprovodu účastnícího se pobytu, úmrtí v rodině apod.

V případě Vašeho zájmu o účast na ozdravném pobytu, zašlete jméno a příjmení dítěte a doprovodu na e-mail ikovalova@slezska.cz nejpozději do 30. 4. 2019. Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. Petra Nitková, vedoucí odboru školství a kultury na tel. 599 410 075.

Více informací najdete na https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-ozdravne-pobyty-pro-deti-predskolniho-veku-121130/