Rekonstrukce osmi bytových domů

3/11 2020

Začátkem října byla zahájena rekonstrukce domů na ul. Chrustova na Mírové osadě. Všech osm domů získá zateplené fasády, nové střechy, hydroizolaci, vstupní dveře a rekonstruovány budou i vnitřní prostory včetně rozvodů a vytápění.

Rekonstrukce osmi bytových domů

"Slezská Ostrava spravuje zhruba 1200 bytů. Před dvěma lety bylo přibližně 200 bytů neobsazených. Nám se podařilo během dvou let pětinu těchto volných bytů obsadit novými nájemníky, ale řada bytů je neobyvatelná z důvodu špatného technického stavu. I proto jsme si požádali v letošním roce o přijetí úvěru ve výši 200 mil. Kč, abychom mohli opravit domy v Mírové Osadě, na ulici Heřmanická a na ul. Šenovská. Rekonstrukce se v letošním, příštím a přespříštím roce dotkne celkem 57 bytových domů ve výše uvedených lokalitách. Celkové investiční náklady činí přes 200 mil. Kč. Pro financování chceme využít dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a také příspěvek města Ostravy," uvedl starosta Richard Vereš.

 

Již letos na podzim byla zahájena komplexní rekonstrukce osmi domů na ul. Chrustova. Ta potrvá zhruba do poloviny příštího roku. Jejich modernizace vyjde na 20 milionů korun.  

„Jsem rád, že se Slezská stává nejlepší lokalitou pro bydlení v rámci celé Ostravy. Vidět je to i na zájmu investorů, kteří přicházejí s novými developerskými projekty. Samozřejmě tuto výstavbu podporujeme, ale zároveň ve spolupráci s investory hledáme taková řešení, která co nejméně zatíží stávající zástavbu, ať už dopravou, hlukem nebo vlivem na životní prostředí. Jako obvod nechceme zůstat s nabídkou kvalitního nájemního bydlení pozadu a postupně se snažíme modernizovat dlouhodobě zanedbaný městský bytový fond. Vzhledem k velkým finančním nárokům, který si modernizace vyžádá, rozhodlo naše zastupitelstva o přijetí úvěru ve výši 200 milionů korun, který bude z části využit právě na financování investic do bytového fondu. Do roku 2022 s pomocí tohoto úvěru zrekonstruujeme celkem 57 bytových domů a obsadíme 80 dnes volných bytů,“ doplnil starosta.

 

FOTOGALERIE

REPORTÁŽ TV POLAR