Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

3/10 2022

Na přelomu září a října budou ve Slezské Ostravě rozmístěny velkokapacitní kontejnery. Harmonogram naleznete níže. Do přistavených kontejnerů (přistavování probíhá během celého dne) ukládejte jen velkoobjemový odpad z domácností, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad a elektroodpad.

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů

Rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v období od 21.9.2022 do 6.10.2022