Sčítání lidu, domů a bytů

24/3 2021

V České republice začíná 27. března sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Online sčítání se koná do 9. dubna. Ti, kteří nevyplní elektronický formulář, musí v době od 17. dubna do 11. května vyplnit formulář listinný.

Sčítání lidu, domů a bytů

Koho se sčítání týká

Sčítání podléhá:

a) každá fyzická osoba, která má v  rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Za nezletilé děti a  osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.

Sčítání online

Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. března do 9. dubna. Údaje ke sčítání lze vyplnit na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci, která je k dispozici v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář. Listinné sčítání Listinné sčítání probíhá od 17. dubna do 11. května. Formulář spolu s odpovědní obálkou lze získat od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na příchod občana před domem. Vyzvednout formulář a obálku lze také na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a  krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce je nutné odevzdat nejpozději do 11. května na poště nebo ho vhodit do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Více informací naleznete na www.scitani.cz

Fyzické sčítání

Pro formu fyzického sčítání lidu je možné využít stránky České pošty, kde jsou obsaženy další důležité informace.

Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst naleznete na www.scitani.ceskaposta.cz