Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

29/5 2013

kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Sdělení k obecně závazné vyhlášce 12/2005

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, na základě upozornění Městské policie Ostravy, tímto doplňuje své stanovisko k vyhlášce takto:

Novelou vyhlášky č. 7/2008 došlo ke změně textu čl. 3 bodu 1, který ukládá chovateli povinnost vést psa na vodítku. Vyhláška proto stanovuje jasnou povinnost chovatele při pohybu se psem na veřejném prostranství mít psa na vodítku.

 

Příloha: