Slavnostní otevření hasičské zbrojnice Muglinov

7/10 2019

V sobotu 5. října byla slavnostně otevřena nově postavená hasičská zbrojnice v Muglinově. Pásku přestřihl starosta Richard Vereš, primátor města Ostravy Tomáš Macura, ředitel HZS MSK Vladimír Vlček a velitel jednotky dobrovolných hasičů Muglinov Ivo Adámek.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice Muglinov

 Mezi další hosty, kteří se zúčastnili patří náměstek primátora Radim Babinec, místostarostka Slezské Ostravy Ivona Vaňková a místostarostové Roman Goryczka Vladimír Lyčka. Nové hasičské zbrojnici, ale i nově přidělené cisternové automobilové stříkačce, hasičskému praporu a soše sv. Floriána, kterou darovali našim hasičům kolegové z partnerského města Grodziska požehnal ostravský děkan Diecéze ostravsko-opavské Libor Botek.

Výstavba hasičské zbrojnice na křižovatce Bohumínské a Hladnovské ulice byla zahájena v létě loňského roku. Využívat ji bude Jednotka sboru dobrovolných hasičů Muglinov. Náklady na výstavbu činily 19,3 mil. Kč, přičemž se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 4,5 mil. Kč a z Moravskoslezského kraje ve výši 2,2 mil. Kč. Významnou částkou ve výši 8,8 mil. Kč pak přispělo Statutární město Ostrava. Městský obvod pak ze svého rozpočtu dokryl 3,8 mil. Kč. 

U příležitosti předání hasičské zbrojnice obdrželi hasiči z Muglinova také novou cisternovou automobilovou stříkačku. Stejně jako Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Kunčičkách, která oslavila letos 125. výročí od založení, obdrželi muglinovští hasiči od městského obvodu i nové vycházkové uniformy.  

„Práce dobrovolných hasičů si velmi cením. Je úkolem městského obvodu zajišťovat jejich akceschopnost. Náš obvod pravidelně dovybavuje jednotlivé jednotky, kterých máme dohromady pět, i nad rámec svých povinností,“ doplnil starosta Richard Vereš. 

Zároveň již připravujeme projekt na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice v Heřmanicích, která je z pěti slezskoostravských zbrojnic poslední, jež zatím neprošla rekonstrukcí.

hasici

kraj

 

 

město

FOTOGALERIE