Slezská Ostrava ocení významné osobnosti a firmy

1/2 2021

Městský obvod Slezská Ostrava si velmi cení občanů i firem, kteří úspěšně reprezentují obvod nebo pomáhají při jeho rozvoji. „Stejně jako v loňském roce proto vyzýváme veřejnost, aby nám pomohla s výběrem těch, kteří si zaslouží ocenění v různých oblastech života. Za úspěchy a zásluhy v jednotlivých kategoriích pak oceníme vždy jednu osobnost a dle možností daných epidemiologickou situací uspořádáme slavnostní ceremoniál k předání ocenění,“ uvádí starosta Richard Vereš.

Slezská Ostrava ocení významné osobnosti a firmy

Návrhy mohou být podány do 1. března v listinné podobě na adresu: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava náměstí Jurije Gagarina č. 4 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava v obálce označené Ocenění občanů, anebo v elektronické podobě na adresu oceneni@slezska.cz.

Každý návrh musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhované osobnosti a jeho kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail) b) odůvodnění návrhu c) jméno, příjmení a kontaktní údaje navrhovatele.

Komise pro poskytování účelových dotací a udělování cen městského obvodu návrhy vyhodnotí a předloží radním ke schválení. Vybrané osobnosti budou o svém zvolení písemně nebo elektronicky informovány a sdělen jim bude i možný termín slavnostního ceremoniálu.

 

Ocenění se bude týkat těchto oblastí:

 • kultura 
 • sport
 • vzdělávání
 • volný čas
 • sociální a zdravotní 
 • dobrovolnická činnost
 • za záchranu lidského života
 • společenská odpovědnost
 • za rozvoj sousedského života
 • za šíření dobrého jména obvodu
 • za ekonomický rozvoj obvodu v rámci velkých firem
 • za ekonomický rozvoj obvodu v rámci malých a středních firem