Tříkrálová sbírka

7/1 2022

Vzácná návštěva se dostavila na slezskoostravskou radnici ve čtvrtek 6. ledna. Přišli Tři králové s přáním štěstí, zdraví a  pokoje do nového roku. Poprosili také o štědrost ve prospěch chudých v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. 

Tříkrálová sbírka

Role jednoho z koledníků se ujal sám ředitel Charity Ostrava Martin Pražák a radnicí se neslo známé „My Tři králové jdeme k vám…“ Tři krále přivítali starosta Richard Vereš, místostarostky Ivona Vaňková, Hana Heráková a Dagmar Macháčková, místostarosta Roman Goryczka, Vladimír Lyčka a tajemník úřadu Gustav Kuchař. Vedení obvodu i zaměstnanci přispěli koledníkům na Tříkrálovou sbírku. Z  jejího výtěžku letos bude podpořen například ostravský mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa, Šatník Charity Ostrava, bude provedena rekonstrukce podkroví v charitním domě sv. Václava v Heřmanicích, pořízeny automobily pro poskytování terénních sociálních služeb, podpořen bude i Hospic sv. Lukáše a vybaveno dětské hřiště v charitním domě sv. Zdislavy. Tři králové pak podle starého zvyku ozdobili křídou dveře slezskoostravské radnice zkratkou  K † M † B †  z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. 

 

Do „virtuální Tříkrálové pokladničky" lze přispět do 31. ledna přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Můžete přispět také on-line na portálu www.trikralovasbirka.cz. 

Dar můžete poslat i pomocí QR kódu z přímo z mobilního bankovnictví. Příspěvky shromážděné v Ostravě, okolních obcích a městech do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.


FOTOGALERIE