Upozornění - Rekonstrukce a modernizace silnice II/479, ul. Těšínská

10/5 2021

Z důvodu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479, ul. Těšínská“, bude vjezd na parkoviště k ústřednímu hřbitovu ve Slezské Ostravě z ul. Těšínské v době od 15. 5. 2021 do 23. 5. 2021 zcela uzavřen. Kancelář hřbitovní správy i prodejna květin budou otevřeny dle provozních hodin. Přístup bude po objízdné trase po ulici Michálkovické a dále po ulici Na Najmanské.

Upozornění - Rekonstrukce a modernizace silnice II/479, ul. Těšínská

Z důvodu výše uvedené stavby bude od 15. 5. 2021 do 23. 5. 2021 ul. Těšínská v úseku od křižovatky ulic Frýdecká, Těšínská po okružní křižovatku Těšínská, Na Baranovci, Keltičkova a od okružní křižovatky Těšínská, Na Baranovci, Keltičkova po křižovatku ulic Těšínská, Počáteční, Slívova zcela uzavřena.

Průjezd okružní křižovatkou z ul. Keltičkova na ul. Na Baranovci bude zachován.


Organizace dopravy bude vedena po objízdných trasách:

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4721 ulici Českobratrské a Michálkovické na ulici Pikartskou a na silnici III/4725 ulici Radvanickou a zpět.

Organizace městské hromadné dopravy:

Od soboty 15. května 2021 (00:00 h) do neděle 23. května 2021 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Těšínské ve Slezské Ostravě, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 22, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 101 a 107. Uvedené linky budou vedeny odklonem po místních komunikacích a budou na nich platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. Po dobu konání výluky se dále mění organizace obsluhování nástupišť na terminálu Hranečník - dbejte prosím zvýšené pozornosti, ze kterého nástupiště vaše linka odjíždí.

Podrobněji viz: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/aktualni-vyluky/5435-2021-05-15-vyluka-mhd-lc-22-28-29-30-38-71-74-101-107.html