Upozornění občanům

28/5 2015

Upozorňujeme občany, že dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba. Není přípustné, aby občané tyto toulavé psy odchytávali a odevzdávali je na úřad.

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

Žádáme všechny chovatelé psů v městském obvodu Slezská Ostrava, kteří dosud nenechali své psy čipovat, aby tak v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 9/2012 učinili a následně číslo čipu ohlásili do evidence Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Městský obvod Slezská Ostrava