Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zástupci mateřských škol jeli na stáž do Polska

Poslední změna: Úterý 07.05.2019 10:35

Jak fungují mateřské školy v zahraničí, zjišťovali ostravští pedagogičtí pracovníci na pětidenní stáži v Polském městě Wodzisław Śląski na začátku dubna. Slezskou Ostravu zastupovaly učitelky a asistentky sociální inkluze z MŠ Komerční, MŠ Požární a MŠ Zámostní.

Během návštěv mateřských i základních škol nebo střediska volného času získali účastníci jak poznatky o nových výchovných či vzdělávacích metodách, tak o organizaci a pojetí výuky. „Jednou z aktivit, která mě v Polsku velice zaujala, byla galerijní metoda, kdy děti vyráběly své výtvory, aniž by jim do toho učitelky zásadněji zasahovaly. Poté si děti své práce vystavily, společně prohlížely a povídaly si o tom, jak aktivitu prožívaly,“ uvedla asistentka sociální inkluze Anna Machová z MŠ Zámostní s tím, že se tuto metodu chystá s dětmi brzy vyzkoušet.

„Na stáži jsme se zaměřovali například na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou témata, kterým se náš projekt primárně věnuje,“ popsala projektová manažerka Pavlína Poledníková, která stáž zaštiťovala. Účastníci se také věnovali tomu, jak za hranicemi vypadá školní vzdělávací program, organizace dne ve školce či spolupráce s rodiči.

Stáž se uskutečnila v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, zaměřeném na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

foto

 

logo

logo

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »