Aktuálně

Oslavy 120 let sboru dobrovolných hasičů Kunčičky
15 5 2019

Oslavy 120 let sboru dobrovolných hasičů Kunčičky

Na den matek nám letos připadla ještě jedna významná oslava. Dobrovolní hasiči v Kunčičkách fungují už krásných 120 let a tak nemohla chybět oslava tohoto jubilea. Slavnostní den začal nedělní mší v kostele sv. Antonína Paduánského, kde hasičům otec Dariusz Sputo popřál další úspěšné roky a poděkoval za dosavadní spolupráci i přátelství a modlitbou ke svatému Floriánovi posvětil budoucí kroky místních hasičů.

Zveme na výstavu Svět zvířat očima Ludvíka Kunce
15 5 2019

Zveme na výstavu Svět zvířat očima Ludvíka Kunce

14. května se ve Slezskoostravské galerii uskutečnila vernisáž výstavy Svět zvířat očima Ludvíka Kunce. Vernisáže se zúčastnila také místostarostka Ivona Vaňková. Výstavu můžete navštívit do 14. června. Srdečně zveme!

Vyřiďte si pro své nastávající prvňáčky ODISKu zdarma
2 5 2019

Vyřiďte si pro své nastávající prvňáčky ODISKu zdarma

Dopravní podnik Ostrava opět nabízí letošním prvňáčkům jejich první ODISku zcela zdarma. Pokud v období od 2. května do 30. září 2019 podáte žádost o vydání Osobní ODISky pro své dítě, narozené v letech 2012 a 2013, nebudete muset za vydání karty s šestiletou platností hradit poplatek ve výši 130 Kč.

Jsme otevřeni vašim námětům a připomínkám
23 4 2019

Jsme otevřeni vašim námětům a připomínkám

Mezi priority vedení našeho městského obvodu patří i zvýšení informovanosti občanů. Zřízeny byly facebookové stránky Slezská Ostrava a plánuje se i převedení webových stránek obvodu do nové, dynamičtější a přehlednější verze.

Nadlimitní čištění komunikací III. třídy
23 4 2019

Nadlimitní čištění komunikací III. třídy

Společnost Ostravské komunikace informuje o plánovaném nadlimitním čištění komunikací III. třídy, které bude v našem obvodu prováděno od 23. dubna v denní době.

V pondělí 15. dubna byl zahájen provoz sdílených kol NEXTBIKE
15 4 2019

V pondělí 15. dubna byl zahájen provoz sdílených kol NEXTBIKE

Stojany v rámci Slezské Ostravy jsou umístěny u naší Radnice na ul. Těšínská, dále před Slezskoostravským hradem, u loděnice, u hřiště na ul. Keltičkova, na Gagarinově náměstí, pod haldou Ema, u Přírodovědecké fakulty OU na ul. Nejedlého, u ZOO, u VŠ podnikání, před kolejema Jana Opletala, na sídlišti Kamenec, před gymnáziem Hladnov, u památníku před Mostem M. Sýkory, před obchodem COOP, u KD Muglinov, u točny Koblov a na ul. Antošovická. Prvních 15 minut jízdy je zdarma, za dalších 45 minut zaplatíte 20 Kč a následně se účtují půlhodinové intervaly po 20 Kč. 

Oznámení o uzavření dětského hřiště v Koblově
8 4 2019

Oznámení o uzavření dětského hřiště v Koblově

Vážení rodiče,
v souvislosti s odcizením herních prvků z Dětského hřiště v Koblově na ul. Antošovické bylo z bezpečnostních důvodů hřiště uzavřeno. Otevřeno bude ihned po nezbytných opravách a instalacích nových herních prvků.
Děkujeme za pochopení.

Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti
28 3 2019

Příspěvky na ozdravné pobyty pro předškolní děti

Vážení rodiče,

na základě dotačního programu Moravskoslezského kraje pro čerpání příspěvků na ozdravné pobyty pro předškolní děti Vás chceme touto cestou informovat o tom, že SMO, městský obvod Slezská Ostrava zvažuje, podle zájmu občanů, podat žádost na čerpání tohoto příspěvku.

DEN SLEZSKÉ 2019
18 3 2019

DEN SLEZSKÉ 2019

Vážení občané,
přijměte pozvání vedení městského obvodu Slezská Ostrava na již 14. ročník akce Den Slezské, která se bude konat 25. května 2019 na Slezskoostravském hradě od 9:00 do 22:00 hodin.

8 2 2019

Informace

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 0069/RMOb-Sle/1822/4 ze dne 19.12.2018 byly zřízeny s účinností ode dne 1.2.2019 tyto odbory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava:

Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava
29 1 2019

Staňte se strážníkem Městské policie Ostrava

Městská policie Ostrava nabízí atraktivní povolání v příjemném kolektivu lidí, kterým není lhostejná bezpečnost a pořádek v ostravských ulicích. Základním úkolem strážníka je dohled nad veřejným pořádkem, čímž přispívá zejména k ochraně osob a majetku a prevenci kriminality.

4 1 2019

Informace ke „kotlíkovým dotacím“

Vážení občané,

v současné době připravuje Státní fond životního prostředí ČR dotační program určený obcím v Moravskoslezském kraji k zajištění předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla, a to v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací (jedná se o bezúročné zápůjčky obcemi domácnostem).

31 12 2018

Informace o novém pověřenci

Vážení občané,

pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021 bude na základě řízení o veřejné zakázce činnost pověřence vykonávat...

23 11 2018

INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Pro nové volební období 2018 – 2022 jsou oprávněni přijímat projev vůle snoubenců vstoupit do manželství:

Česlav Piętoň, Senior roku 2018 – 14.11.2018
19 11 2018

Česlav Piętoň, Senior roku 2018 – 14.11.2018

Stálý spolupracovník Slezskoostravských novin Česlav Piętoň z Muglinova byl vyhlášen Seniorem roku 2018.

12 6 2018

Novela zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech

Vážení občané,

s účinností od 1. 7. 2018 dochází k těmto změnám:

22 5 2018

Podílejte se na projektu Století objektivem Ostravanů

Vážení občané a milovníci Ostravy! Jistě mnozí z Vás máte doma alba plná fotografií, někdy možná i hodně starých. A určitě řada z nich mapuje nejen váš rodinný život, ale také historii našeho města tak, jak se utvářelo v průběhu minulého století.

Brownfieldy
16 5 2018

Brownfieldy

Pojmem „brownfield" rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

21 3 2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 a 4/2018

Vážení občané,

informuji Vás, že byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu a obecně závazná vyhláška č. 4/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Kategorizace přístupnosti objektů
23 11 2017

Kategorizace přístupnosti objektů

Vážení občané,

na webu MMO v odkaze „Bezbariérový přístup“ http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/bezbarierovy-pristup/urady-mestskych-obvodu/umob-slezska-ostrava jsou uveřejňovány výstupy z kategorizace přístupnosti objektů, které by se posléze měly projevit v připravované mapě přístupnosti města Ostravy.