Vítání občánků

11.2.2012, 20.10.2012, 1.12.2012, 9.3.2013, 18.5.2013, 9.11. 2013, 7. 12. 2013, 1.2.2014, 31.5.2014 a 27.9.2014

Vítání občánků – 27. 9. 2014

Celkem pětadvacet nových občánků Slezské Ostravy bylo přivítáno do života ve slezskoostravské radnici v sobotu 27. září. 

Nové občánky přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Rodiče se během obřadu zapsali do kroniky obvodu. Z radnice si odnesli drobné dárky, jakými byly upomínková knížka, bryndáčky nebo hračky vyráběné v chráněných dílnách.

Vítání občánků,27.9.2014. 012.jpg Vítání občánků,27.9.2014. 016
Vítání občánků,27.9.2014. 025.jpg Vítání občánků,27.9.2014. 029
Vítání občánků,27.9.2014. 033 Vítání občánků,27.9.2014. 052

Vítání nových občánků Slezské Ostravy – 31. 5. 2014

Vítání občánků Slezské Ostravy se uskutečnilo na slezskoostravské radnici v sobotu 31. května.

Z pozvaných 64 dětí a jejich rodičů se slavnosti zúčastnilo celkem 28 dětí. Přivítány byly děti, které se narodily mezi prosincem 2013 až březnem 2014. Během jednoho dne se konaly hned čtyři obřady v pětačtyřicetiminutových intervalech. Příští vítání občánků se bude konat v září.

Vítání 1 Vítání 2 Vítání 3
Vítání 4 Vítání 5 Vítání 6

Vítání nových občánků Slezské Ostravy 1. 2. 2014

První letošní vítání nových občánků Slezské Ostravy se konalo v sobotu 1. února v obřadní síni slezskoostravské radnice.
Vítané děti se narodily v říjnu, listopadu a na začátku prosince 2013. Během slavnostního obřadu děti přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová.
Příští vítání občánků se ve Slezské Ostravě koná 31. května. Pozvány budou děti, které se narodily v prosinci 2013 a v měsících lednu a únoru letošního roku.

v1 v2 v3
v4 v5 v6

Vítání občánků – 7. 12. 2013

Tradiční vítání občánků se konalo v sobotu 7. prosince v obřadní síni slezskoostravské radnice. Prosincové vítání občánků se týkalo dětí, které se narodily mezi červencem až polovinou měsíce října 2013. Další vítání občánků se na radnici uskuteční 1. února. Na řadu přijdou děti, které se narodily ve druhé půli října, v listopadu a v prosinci.

vo1 vo2 vo3
vo4 vo5 vo6

Vítání občánků – 9.11. 2013

Tradiční vítání občánků se konalo v sobotu 9. listopadu v obřadní síni slezskoostravské radnice.
Slavností obřad provedla slezskoostravská zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Vítání občánků se tentokrát účastnilo čtyřicet dětí, které se narodily v měsících od března do července 2013. V jediný den se na slezskoostravské radnici konaly hned čtyři obřady v pětačtyřicetiminutových intervalech.
Příští vítání občánků se na radnici uskuteční 7. prosince, obřadu se zúčastní děti narozené mezi červencem a říjnem 2013. /red/

vit1 vit2 vit3
vit4 vit5

Vítání občánků – 18. 5. 2013

V obřadní síni slezskoostravské radnice se v sobotu 18. května konalo tradiční vítání občánků. „Ze 45 pozvaných dětí se vítání účastnilo 26 dětí,“ informovala referentka ohlašovny a matriky Pavlína Volná.

Na radnici přišli rodiče s dětmi, které se narodily v prvních třech měsících letošního roku.  Občánky jménem slezskoostravské radnice přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila Ohheiserová.  Rodičům i dětem popřála hodně štěstí.

vit1 vit 2 vit 3
vit 4 vit 5 vit 6

Vítání občánků 9. 3. 2013

Tradiční vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 9. března v obřadní síni slezskoostravské radnice. „Ze 45 pozvaných dětí se účastnilo vítání 22 dětí,“ řekla referentka ohlašovny a matriky Pavlína Volná.

Vždy v jeden den se na radnici uskutečňují hned tři obřady. Na každý z nich bývá pozváno v průměru patnáct dětí s rodiči. „Tato slavnost patří k těm nejmilejším,“ řekla zastupitelka Slezské Ostravy Mgr. Ludmila Ohnheiserová, která již tradičně nové občany, či spíše občánky, přivítala. Šlo o děti, které se narodily od října do prosince roku 2012.

Další obřad vítání občanů se na slezskoostravské radnici uskuteční 18. května. Pozvány budou děti, které se narodily mezi lednem a březnem 2013.

DSC_0308 DSC_0310 DSC_0314
DSC_0315 DSC_0318 DSC_0325
DSC_0328 DSC_0332

Prosincové vítání občánků

Rodiči a jejich nejmenšími dětmi se na několik hodin zaplnila v sobotu 1. prosince obřadní síň slezskoostravské radnice.  Konalo se zde tradiční vítání občánků. Rodiče s potomky přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Dětem popřála hodně štěstí v dalším životě.

Maminky provedly slavnostní zápis, děti jim mezi tím pohlídaly budoucí zdravotní sestry převlečené do patřičných úborů. Některé z dětí si přitom i odpočinuly i v kolébce, která je v obřadní síni během vítání občánků vždy připravena.  Rodiče si z radnice odnesli i několik drobných dárků, které pro děti tradičně dostávají. Mezi nimi například dětské hrníčky, bryndák, upomínkovou knížku nebo hračku z chráněných dílen.

Přivítáno bylo v sobotu během tří slavnostních obřadů dohromady 27 dětí.  Ty se narodily v období mezi měsíci červencem a zářím. „Další vítání občánků by se na slezkoostravské radnici mělo uskutečnit 9. února. Zvány budou děti narozené v měsících říjnu a listopadu,“ uvádí referentka ohlašovny a matriky Pavlína Volná.

Upozorňuje přitom na úskalí, se kterými se matrikářky běžně setkávají. „Jsme povinni pozvánky na vítání občánků poslat přímo na jméno dítěte. To se však často jmenuje jinak než rodiče a není uvedeno na poštovní schránce. Pozvánky nám pak pošta vrací jako nedoručitelné,“ konstatuje Volná. Doporučuje proto rodičům, aby jména dětí, pokud mají jiná příjmení, zavčas na poštovních schránkách uvedli.

DSC_0101 DSC_0104 DSC_0114
DSC_0116

Vítání občánků na radnici 20. října

Vítání občánků se konalo ve slezskoostravské radnici v sobotu 20. října. A to hned třikrát za sebou. „Na jedno vítání občánků zveme vždy rodiče patnácti dětí. Tentokrát byli pozváni rodiče dětí, narozených v měsících dubnu, květnu a červnu,“ vysvětlila Pavlína Volná, referentka ohlašovny a matriky.  Na sobotu byli pozváni rodiče celkem od pětačtyřiceti dětí. Rodiče čtyřiadvaceti dětí pozvání přijali a na radnici se v sobotním odpoledni dostavili. „Přeji vašim dětem mnoho zdraví a štěstí,“ řekla v projevu rodičům slezskoostravská zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová.  Od radnice dostali rodičové pro děti tašku s drobnými dárky. Příští vítání občánků je naplánováno na 1. prosinec letošního roku, kdy budou pozváni rodiče dětí narozených v měsících červenci, srpnu a září.

DSC_0415.JPG DSC_0416.JPG DSC_0419.JPG
DSC_0429.JPG

Vítání občánků na radnici 11. února

Tradiční slavnost se konala na slezskoostravské radnici v sobotu 11. února. Rodiče přišli se svými nejmenšími i přes tuhé mrazy. Slavnost pořádá Městský obvod Slezská Ostrava. Nové občánky přivítala zastupitelka Mgr. Ludmila Ohnheiserová. Rodiče i děti si z radnice odnesli drobné dárky.

1.jpg2.jpg3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg