Důl Alexander. Ojedinělá památka Slezské Ostravy – 14.2.2018

Členové Komise životního prostředí městského obvodu Slezská Ostrava navštívili objekty Dolu Alexander v Kunčičkách. Budovy jsou od roku 2001 památkově chráněny, ve správě je má státní podnik DIAMO.

 „Důl Alexander byl výstavní šachtou Severní dráhy Ferdinandovy. Nikde v celém Ostravsko-karvinském revíru nenajdete podobné architektonické prvky jako právě tady. Jde o zcela výjimečnou záležitost,“ informoval členy komise Ing. Libor Jalůvka z podniku DIAMO.