Setkání vedení obvodu s občany: KD Muglinov 18.3.2019

Veřejné setkání s vedením městského obvodu se uskutečnilo v KD Muglinov v pondělí 18. března.

Starosta Richard Vereš informoval, že již v červenci by mohla být dokončena nová hasičská zbrojnice, která se v těchto dnech staví na Bohumínské ulici nebo že soukromý investor má zájem o vybudování nákupního střediska v oblasti areálu Dolu Petr Bezruč a nyní jedná se státem o výkupu pozemků. Občané byli informování také o chystané páté etapě revitalizace sídliště Muglinov, která má mimo jiné přinést i více parkovacích míst.

Občané si stěžovali právě na špatné možnosti parkování nebo na stav některých chodníků. Vedení obvodu příchozí informovalo, že zejména v Hrušově se čeká na výstavbu kanalizace, kvůli které zatím nelze chodníky rekonstruovat. „Snažíme se každý pátek objíždět kritická místa v obvodě a zjišťovat, kde problémy vysloveně hoří,“ uvedla místostarostka MUDr. Hana Heráková. Chodníky v kritickém stavu se bude obvod snažit alespoň provizorně opravit.