Setkání vedení obvodu s občany: Sokolovna Kunčice – 1.4.2019

První dubnové pondělí se zástupci vedení obvodu setkali s občany v restauraci Sokolovna v části Kunčice. Starosta Richard Vereš v úvodu odprezentoval aktivity, které byly realizovány v minulém období i ty, které se plánují pro letošní rok.

Kromě plánovaných oprav chodníků (např. část ul. Frýdecké, ul. Bártova, Štěpaňákova) chystá město a společnost Ostravské vodárny a kanalizace rozšíření kanalizace a rovněž výstavbu vodovodu (ul. Bártova). V MŠ Frýdecká dojde k rekonstrukci elektroinstalace, odpadů a vody, otopné soustavy a oplocení školní zahrady. V rámci diskuse se především probíralo životní prostředí a veřejný pořádek. Dalším problémem jsou výtluky, poničené chodníky a parkování hlavně v okolí nádraží. Místostarostka MUDr. Hana Heráková upozornila na možnost hlásit tyto problémy na radnici telefonicky, další možností je využít aplikaci čistáOVA (www.cistaova.ostrava.cz). Na setkání přišlo pět desítek občanů.