Veřejné setkání 21.10.2019, Kunčice

Veřejného setkání vedení městského obvodu s občany se sešly tři desítky místních obyvatel. Starosta obvodu Richard Vereš informoval přítomné o změnách, které se uskutečnily od prvního setkání na jaře, mimo jiné o prodloužení úředních hodin na některých pracovištích úřadu, o možnosti sledovat živě nebo ze záznamu jednání zastupitelstva a taky o provedeném průzkumu spokojenosti obyvatel, do kterého byli zapojeni i lidé z Kunčic. Jako nejvýznamnější problémy vyhodnotili občané stav chodníků a vozovek a mezi požadavky patřilo zvýšení bezpečnosti v této části obvodu. Vedení obvodu dále informovalo o provedení úklidu černých skládce, na které si lidé stěžovali při předchozím setkání a rovněž o řešení jízdy na červenou na přechodu pro chodce na Frýdecké ulici, na což byli upozorněni i strážníci městské policie. V rámci diskuse se řešil i zákaz pálení odpadů, možnost žádat obvod o dotace na pořádání různých akcí a výstavba kanalizačního sběrače F, na kterou naváže výstavba kanalizace právě v Kunčicích.