Komise bezpečnosti a veřejného pořádku

Složení komise:

 předseda

karp

Ing. Martin Karp                                             

členové

Petr Dočkal
Jiří Berger
Hana Byrtusová
Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Bc. Sandra Bolfová
Miroslav Neuwirth
Petr Dužík
Dominik Mlčoch
Ing. Marcel Pažický
Zdeněk Gvuzď

Náplň činnosti komise:

 1. zabývá se a vyhodnocuje bezpečnostní situaci (včetně bezpečnostní situace v oblasti dopravy), dodržování veřejného pořádku, prevenci kriminality (včetně protidrogové prevence) a požární ochranu na území městského obvodu Slezská Ostrava
 2. získává a vyhodnocuje statistická data vztahující se k bodu č. 1 náplně činnosti komise
 3. projednává podněty vztahující se k bodu č. 1 náplně činnosti komise
 4. navrhuje Radě městského obvodu Slezská Ostrava konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnostní situace, (včetně bezpečnostní situace v oblasti dopravy), dodržování veřejného pořádku, prevence kriminality (včetně protidrogové prevence) a požární ochrany na území městského obvodu Slezská Ostrava
 5. navrhuje Radě městského obvodu Slezská Ostrava změny obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Ostravy týkajících se veřejného pořádku a bezpečnosti
 6. vydává stanoviska pro Radu městského obvodu Slezská Ostrava k navrhovaným změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Ostravy týkajících se veřejného pořádku a bezpečnosti
 7. předkládá Radě městského obvodu Slezská Ostrava podněty a vytváří podmínky k zabezpečení efektivní součinnosti a spolupráce orgánů městského obvodu s bezpečnostními složkami a dalšími institucemi
 8. předkládá Radě městského obvodu Slezská Ostrava podměty vedoucí k rozvoji činnosti a zajištění požární ochrany Jednotek sborů dobrovolných hasičů Antošovice, Koblov, Muglinov, Heřmanice a Kunčičky 
 9. spolupracuje s komisí dopravy a životního prostředí Rady městského obvodu Slezská Ostrava v oblasti dopravní bezpečnosti
 10. spolupracuje s komisí pro školství a kulturu Rady městského obvodu Slezská Ostrava v oblasti kriminality mezi mládeží a protidrogovou prevencí
 11. spolupracuje s dalšími komisemi Rady městského obvodu Slezská Ostrava a s jednotlivými odbory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava v záležitostech vztahujících se k bodu č. 1 náplně činnosti komise
 12. spolupracuje s Městskou policií Ostrava, Obvodním oddělením Policie ČR Slezská Ostrava a Obvodním oddělením Policie ČR Vratimov (působnost oddělení pro katastrální území Ostrava - Kunčice) při řešení aktuálních otázek souvisejících s bezpečností situací (včetně bezpečnostní situace v oblasti dopravy), veřejným pořádkem, prevenci kriminality (včetně protidrogové prevence) a občanským soužitím
 13. spolupracuje s JSDH, které mají působnost na území městského obvodu Slezská Ostrava (JSDH Antošovice, JSDH Koblov, JSDH Muglinov, JSDH Heřmanice a JSDH Kunčičky)

  Organizačně technické a administrativní zajištění:

  Tajemník komise:

  • Ing. František Otáhal, referent agendy přestupků odboru vnitřních věcí

  Termíny zasedání komise na rok 2020:

  V budově slezskoostravské radnice, ul. Těšínská č.p. 138/35, Slezská Ostrava - 1. patro, místnost rady od 15:00.

  09.01.2020

  06.02.2020

  05.03.2020

  02.04.2020 - výjezdní zasedání v budově JSDH Ostrava – Kunčičky

  07.05.2020 - výjezdní zasedání v místě protipovodňové ochranné hráze v Ostravě – Koblov

  04.06.2020

  03.09.2020 

  01.10.2020 - výjezdní zasedání v budově JSDH Ostrava – Heřmanice

  05.11.2020

  03.12.2020 – výjezdní zasedání v budově JSDH Ostrava – Koblov