Komise bytová

Složení komise:

předsedkyně

pavlakova

Jarmila Pavlaková

členové

Václav Hejtmánek
Bc. Sandra Bolfová
Miroslav Neuwirt
Ivo Vlček
Ing. Jiří Mikšaník
Mario Lyčka
Ing. Lenka Maciejovská
Daniel Dziuba
Marta Glembová
Bc. Ondřej Slíva

Náplň činnosti komise:

 1. navrhuje zadávací podmínky pro výběrová řízení na nájem volných bytů,
 2. rozhoduje o případném zrušení vyhlášeného výběrového řízení na nájem bytů,
 3. navrhuje k projednání v radě městského obvodu přidělení bytových jednotek žadatelům, případně návrhy na pokračování nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou,
 4. projednává stanoviska k žádostem občanů v oblasti bydlení před projednáním v radě,
 5. navrhuje koncepci privatizace domovního a bytového fondu.

  Organizačně technické a administrativní zajištění:

  Tajemnice komise:

  • Bc. Ivana Krejčová, vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkového

   Termíny zasedání komise pro rok 2020:

  Zasedání bytové komise se konají v pondělí od 15,00 hod. v zasedací místnosti rady v budově radnice na Těšínské ulici č.35, Slezská Ostrava.

  • 13.01.2020
  • 10.02.2020
  • 09.03.2020
  • 06.04.2020
  • 11.05.2020
  • 08.06.2020
  • 07.09.2020
  • 05.10.2020
  • 02.11.2020
  • 30.11.2020