Komise pro participaci, informatiku, smart city a MA 21

Složení komise:

předseda

veres

Richard Vereš                                                                     

členové

Mgr. Gustav Kuchař
Bc. Petra Tylečková, MBA, LL.M.
Jiří Till
Matěj Týn
Bc. Daniel Filip
Kamila Zedníčková
Dominik Mlčoch
Bc. Radomír Mandok
Miroslava Turčíková
Mgr. Iveta Vojtěchovská
Denis Velčovský
Ing. Kristýna Vaňková

Náplň činnosti komise:


Organizačně technické a administrativní zajištění: 

  • Bc. Karolína Kopecká, referent agendy strategického plánování

 Termíny zasedání komise pro rok 2020:

Zasedání komise se konají od 13,00 hod. v zasedací místnosti rady v budově radnice na Těšínské ulici č.35, Slezská Ostrava.

20.01.2020

03.02.2020

02.03.2020

06.04.2020

04.05.2020

03.08.2020

07.09.2020

05.10.2020

02.11.2020

07.12.2020