Komise investiční, architektury a rozvoje obvodu

Složení komise:

předseda

       veres

Richard Vereš                                                    

členové

Jarmila Pavlaková
Ing. Martin Karp
Ing. Marek Pavlica
Ing. Karin Multanová
Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Ing. Martin Vidura
Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA
Jaroslav Mlčoch
MVDr. Barbora Jelonková
Mgr. Kamil Horák

Náplň činnosti komise:

 1. iniciuje a posuzuje přípravu rozvojových lokalit v obvodě (charakteru "greenfields" i "brownfields"), a to jak pro investice průmyslového charakteru, tak i charakteru administrativního, komerčního, bytového, volnočasového atd., včetně studií,
 2. projednává a posuzuje projekty strategických záměrů obvodu,
 3. sleduje a monitoruje informace o strukturálních fondech EU, Fondu soudržnosti a Iniciativách Společenství,
 4. sleduje výběr a přípravu projektů pro získání prostředků z EU ve vazbě na rozpočet města,
 5. vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu,
 6. vyjadřuje se k investičním záměrům na území obvodu z hlediska zachování či změny architektonického charakteru obvodu,
 7. sleduje rozvoj obvodu z estetického hlediska,
 8. podporuje spolupráci s podnikatelskými subjekty v obvodě,
 9. členové komise se zúčastňují zadávacích řízení pořádaných obvodem v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek.

Organizačně technické a administrativní zajištění:

Tajemník komise:

 • Bc. Karolína Kopecká, referent agendy strategického plánování

Termíny zasedání komise pro rok 2020:

zasedací místnosti rady v budově radnice na Těšínské ulici č.35, Slezská Ostrava, vždy od 15:00 hod.
 • 27.01.2020
 • 24.02.2020
 • 30.03.2020
 • 20.04.2020
 • 25.05.2020
 • 29.06.2020
 • 29.09.2020
 • 26.10.2020
 • 23.11.2020
 • 14.12.2020