Komise majetková

Složení komise:

předseda:

pavliska

MUDr. Tomáš Pavliska                                                

členové:

Ing. Karin Multanová
Václav Hejtmánek
Petra Šárková
Mgr. Eva Vaňková
Ing. Jiří Tomšej
Ing. Vlasta Fajtlová
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Jiří Lizák
Ing. Petr Maciejovský
Bc. Ondřej Slíva

Náplň činnosti komise:

  1. doporučuje záměry prodeje nemovitého majetku radě městského obvodu, podává stanoviska k prodeji, případně k výkupu nemovitostí,
  2. navrhuje podmínky výběrového řízení při prodeji nemovitostí v případě více zájemců,
  3. doporučuje radě kupní cenu při prodeji nemovitého majetku,
  4. doporučuje radě nejvýhodnějšího zájemce o koupi nemovitosti,
  5. doporučuje záměry nájmu/výpůjčky nemovitého majetku radě městského obvodu,
  6. doporučuje radě výši nájemného u nemovitého majetku,
  7. projednává stanoviska k žádostem statutárního města Ostravy (směny, prodeje, výkupy pozemků ve vlastnictví SMO), která předkládá radě městského obvodu.

   Organizačně technické a administrativní zajištění:

   Tajemnice komise:

   • Ing. Daniela Lukavcová, vedoucí oddělení nakládání s majetkem odboru majetkového
   • email:
   • telefon: 599410062

   Termíny konání jednání na rok 2020:

   vždy od 15:00 hod, v zasedací místnosti rady, II. NP, Těšínská 35, Slezská Ostrava
   08.01.2020
   05.02.2020
   11.03.2020
   01.04.2020
   13.05.2020
   10.06.2020
   09.09.2020
   07.10.2020
   11.11.2020
   09.12.2020