Komise pro rodinnou politiku

Složení komise:

předsedkyně

kozinova

Mgr. Edita Kozinová

členové


Jana Stochová
Ing. Dominik Vilímek
Bc. Lenka Anežková
Ivana Šmidáková
Ing. Kristýna Vaňková
Bc. Radomír Mandok
Ivo Vlček
Mgr. Karin Halfarová

Náplň činnosti komise:

 1. v souladu s Koncepcí rodinné́ politiky statutárního města Ostravy a Akčního plánu na rok 2020 – 2022 zpracovává a předkládá návrhy projektů (akcí) na podporu prorodinných aktivit na území městského obvodu Slezská Ostrava,
 2. informuje neziskové organizace a spolky o činnosti komise a akcích konaných pro rodiny s dětmi
 3. předkládá návrhy podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti prorodinných aktivit na území městského obvodu Slezská Ostrava,
 4. předkládá návrhy na podporu míst k setkávání a služeb na území́ městského obvodu Slezská Ostrava,
 5. sleduje činnost organizací, které jsou městským obvodem podporovány, působící v oblasti prorodinných aktivit na území městského obvodu Slezská Ostrava,
 6. účastní se akcí realizovaných v rámci prorodinné politiky podpořených městským obvodem Slezská Ostrava.
 7. spolupracuje s komisemi rady městského obvodu protínajících téma prorodinných aktivit,
 8. seznamuje se s legislativními změnami v oblasti problematiky dětí a mládeže a s novými trendy v rodinné́ politice a prorodinných aktivitách.
 9. podporuje sousedské vztahy, zakládání klubů pro seniory či spolků rodičů, kteří chtějí dávat podněty pro činnost spolků s propojením mezigeneračních vztahů
 10. spolupracuje s rodiči a prarodiči ve školách, jejichž podněty se komise zabývá

Tajemnice komise:

 • Hana Bončková, referent pro sport a volný čas

Termíny zasedání komise pro rok 2020:

vždy od 15:00 hodin v komunitním centru Chaloupka na ul. Dědičná 10, Slezská Ostrava (není-li dohodnuto jinak)
 • 09.01.2020
 • 20.02.2020
 • 12.03.2020
 • 02.04.2020
 • 14.05.2020
 • 11.06.2020
 • 10.09.2020
 • 08.10.2020
 • 12.11.2020
 • 10.12.2020