Komise sociální, zdravotní a pro handicapované občany

Složení komise:

Přededkyně

Alena Benešová                                                          

členové

Marta Glembová
Bc. Monika Matulová, DiS.
Jana Stochová
Mgr. Alžběta Pavlisková
Mgr. Iveta Vojtěchovská
Ing. Tereza Smajdorová
Barbora Kundriková
Daniel Dziuba
Dominik Mlčoch
Mgr. Kamil Horák

Náplň činnosti komise:

 1. projednává zásady pro nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou,
 2. doporučuje zásady pro nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou radě městského obvodu ke schválení,
 3. seznamuje se s vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby a odlehčovací pobytové služby,
 4. projednává ceník úhrad za poskytování pobytové odlehčovací služby pro klienty podle nároku na příspěvek na péči a ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, a sazebník úhrad doporučuje radě městského obvodu ke schválení,
 5. zjišťuje potřeby klientů městského obvodu pro poskytování sociálních služeb,
 6. podílí se na zajišťování a přípravě kulturních akcí pro seniory obvodu a rodiny s dětmi,
 7. doporučuje možnost poskytnutí účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru,
 8. spolupracuje s odborem sociálních věcí při řešení sociálních a zdravotních potřeb seniorů, handicapovaných a potřeb dětí a jejich rodin městského obvodu,
 9. posuzuje vhodnost bezbariérových přístupů a navrhuje jejich realizaci,
 10. ve spolupráci se školami v městském obvodu Slezská Ostrava pomáhá při řešení problémů handicapovaných dětí a mládeže a celkově spolupracuje se školami v oblasti zajištění sociálněprávních a zdravotních zájmů dětí,
 11. rozvíjí spolupráci s nestátními organizacemi, které poskytují služby handicapovaným občanům, rodinám s dětmi a seniorům,
 12. zprostředkovává informace o změnách a možnostech, které mohou handicapovaní občané využít ke zmírnění svých zdravotních problémů.
 13. Hledá finanční a personální zdroje vedoucí k naplnění potřeb detekovaných touto komisí okruhu osob handicapovaných, rodinám s dětmi v plné šíři ( nejen v evidenci OSPOD ) a seniorům.

  Organizačně technické a administrativní zajištění:

  Tajemník komise:

  • Mgr. Zdeněk Matýsek, ved. odboru sociálních věcí

  Termíny zasedání komise na rok 2020:

  vždy od 15:00 hod, v zasedací místnosti SPOD, IV. NP, Náměstí J. Gagarina, Slezská Ostrava