Komise dopravy a životního prostředí

Složení komise:

předseda 

lizak

 

Jiří Lizák                                                                                         

členové

Eva Horáková
Milan Moldřík
Hana Byrtusová
Bruno Antonín
Ing. Pavel Obroučka
Mgr. Kamil Horák
Marek Juráš
Ing. Jiří Mikšaník
Ing. Jiří Horák, MBA
Bc. Stanislav Karp

Náplň činnosti komise:

 1. sleduje a vydává stanoviska k záměrům, které mají dopad na životní prostředí a dopravu,
 2. projednává záměry E.I.A. (posuzování vlivu na životní prostředí) a vydává stanoviska,
 3. organizuje a provádí výjezdní zasedání do podniků s dopady na životní prostředí a do lokalit, kde je negativně narušeno životní prostředí,
 4. projednává, iniciuje a navrhuje opatření, která přispívají ke zlepšování životního prostření (čistota obvodu, veřejná zeleň, nepovolené skládky) a dopravy (dopravní obslužnost, trasy městské hromadné dopravy, změny jízdních řádů, opravy vozovek a chodníků ve správě městského obvodu) a podává návrhy k realizaci jednotlivých akcí,
 5. projednává a navrhuje změny místní úpravy provozu na PK v městském obvodu Slezská Ostrava (návrhy změn dopravního značení, umístění retardérů, dopravních zrcadel, obytných zón, parkovací karty, vyhrazená parkovací stání, pořádání sportovních a kulturních akcí, atp.),
 6. projednává koncepční materiály obvodu se vztahem k životnímu prostředí a dopravě (dopravní stavby, kanalizace, opatření na vodních tocích
 7. doporučují zpracování investičního záměru na realizaci nových staveb dopravní infrastruktury (chodníky, vozovky, čekárny, atp.),
 8. projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich změn, týkajících se životního prostředí a dopravy,
 9. zabývá se podněty a stížnostmi občanů ve vztahu k životnímu prostředí a dopravě,
 10. spolupracuje s komisí investiční, architektury a rozvoje obvodu, s odborem územního plánování a stavebního řádu a s odborem pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky ve věci rozvoje obvodu s dopadem na životní prostředí a dopravu.

 Organizačně technické a administrativní zajištění:

Tajemník komise:

 • Ing. David Bořuta, referent agendy životního prostředí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
 • email:
 • Telefon: 599 410 431

Termíny zasedání komise na rok 2020:

vždy od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 400, nám. J. Gagarina
08.01.2020
12.02.2020
11.03.2020
08.04.2020
13.05.2020
10.06.2020
09.09.2020
14.10.2020
11.11.2020
09.12.2020