Materiály

Tato stránka je určena pouze zastupitelům městského obvodu Slezská Ostrava a vedoucím zaměstnancům jednotlivých odborů Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Obsahuje materiály pro zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

12. - ZZ 17.9.2020 - heslo pro rok 2020

12. - ZZ 17.9.2020 - heslo pro rok 2019

Archív:

11. - ZZ 25.6.2020 - heslo pro rok 2020

11. - ZZ 25.6.2020 - heslo pro rok 2019

10. - ZZ 16.4.2020 - heslo pro rok 2020

10. - ZZ 16.4.2020 - heslo pro rok 2019

9. - ZZ 20.2.2020 - heslo pro rok 2020

9. - ZZ 20.2.2020 - heslo pro rok 2019