Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2022

ČísloDatumObsahMateriál
1. 1.2.2022

Soupis jmen fyzických osob

č.1
2. 1.2.2022

Soupis jmen fyzických osob -zpětvzetí žádosti

č.2
3 23.2.2022 Nepovolené stavby č.3
4 28.2.2022 Kopie listin č.4
5 7.3.2022 Státní zastupitelství č. 5, sdělení
6 30.3.2022 Státní zastupitelství č. 6
7 30.3.2022 Státní zastupitelství č. 7
8. 30.3.2022 Odstranění stavby č. 8
9. 1.4.2022 Návoz odpadního materiálu č. 9
10. 4.4.2022 ÚMOb Slezská Ostrava - informace č. 10
11. 4.4.2022 Kotlíkové dotace č. 11
12. 4.4.2022 Přístřešek, oplocení a zřízení parkovacího stání č. 12
13. 6.4.2022 Regenerace sídliště Muglinov č. 13
14. 11.4.2022 Kácení stromů č. 14
15. 13.5.2022 Povolení č. 15
16. 9.6.2022 Pozemky č. 16
17. 13.6.2022 Napojení ke kanalizaci č. 17
18. 13.7.2022 Statistické údaje č. 18
19. 13.7.2022 Povolení kácení dřevin č. 19
20. 18.7.2022 Ostraha centrálního hřbitova č. 20
21. 1.8.2022 Odstranění stavby č. 21
22. 23.9.2022 Výzva k okamžitému ukončení konání č. 22