Podatelna Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Elektronická podatelna
1.     Adresa elektronické podatelny:    posta@slezska.cz
2.     Podporované formáty datových zpráv:
 • *.TXT Obecný text
 • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument
 • *.RTF Rich text format
 • *.DOC Dokument Microsoft Word
 • *.XLS Sešit Microsoft Excel
 • *.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat
 • *.GIF Graphics Interchange Format
 • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group
 • *.TIF, *.Tagged Image Format File
 • *.XML, *.Extensible Markup Language Dokument
 • *.PDF/A, *.Portable Document Format For The Long - Term Archiving
3.     Příjem podání na technickém nosiči dat:
 • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • USB disky (FAT16,FAT32,NTFS)
Adresa pro doručení:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
náměstí Jurije Gagarina č.4, místnost 102 (podatelna)
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Provozní doba:
pondělí: 8.00 - 11.30  12.30 - 17.00 hodin
úterý: 8.00 - 11.30  12.30 - 14.00 hodin
středa: 8.00 - 11.30  12.30 - 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 - 11.30  12.30 - 14.00 hodin
pátek: 8.00 - 12.00 hodin
4.     V případě že u přijaté datové zprávy bude zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, nebo na informacích zpracovávaných naším úřadem, tato datová zpráva bude smazána.
5.     Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny vyřizuje :
Ing. Ilona Peterová
telefon: 599 410 032
e-mail:
6.     Seznam zaměstnanců pracujících s elektronickou podatelnou:
Zdenka Slabá  -  referent agendy spisové služby
Dana Borovcová  -  referent agendy spisové služby
7.     Po přijetí vaší datové zprávy, vám bude zasláno potvrzení o doručení ve tvaru :
Toto je potvrzení vámi odeslané zprávy
(EMAIL) v 29.11.2004 15:25
(Toto potvrzení ověřuje, že zpráva byla zobrazena na počítači příjemce v 29.11.2004 15:30.)
8.      Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

227/2000 Sb., 167/2012 Sb., 280/2009 Sb., 226/2002 Sb., 500/2004 Sb., 141/1961 Sb.