Odbor financí a rozpočtu

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu, který zabezpečuje činnosti v samostatné a přenesené působnosti v rozsahu svěřeném městskému obvodu "statutem" na úsecích týkající se úkolů spojených s financováním městského obvodu a příspěvkových organizací zřízených městským obvodem, účetnictví o stavu a pohybu majetku, všech příjmů a výdajů, fondového hospodaření, půjček, úvěrů a jejich splácení, termínovaných vkladů a jiných vhodných zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů, vztahů ke státnímu, krajskému a městskému rozpočtu a státním fondům, evidence všech smluv uzavřených jménem městského obvodu kromě smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících další vzdělávání a odbornou způsobilost a pokladní služby.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Ing. Jiřina Gáliková
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Renata Bílá, DiS.
správce rozpočtu
Ing. Kateřina Chvátalová
referent agendy účetnictví
Bc. Jana Ivánková
referent agendy účetnictví
Andrea Lolloková, DiS.
referent agendy poplatků a financí
Zdenka Podhorná
referent agendy účetnictví
Eva Slívová
referent agendy účetnictví
Jana Smolková
referent agendy účetnictví - hlavní účetní
Božena Velčovská
referent agendy poplatků
Marcela Wroblová Machýčková
finanční referent, pokladník