Rozpočtové opatření 2018

MOb Slezská Ostrava rozpočtové opatření

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava zveřejňuje dle zákona č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v  souvislosti s  přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,  části 14,   čl. XIV (19),   kterým se  aktualizuje § 16 (5)  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  schválená rozpočtová opatření