Životní situace

Nájem bytu, přechod nájmu bytu, pronájem prostoru sloužícího k podnikání Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pátek 24.01.2014 09:11
VĚCNÉ BŘEMENO – SLUŽEBNOST Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 11:00
Nájem pozemku, nájem pozemku pod garáží, výpůjčka pozemku Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 10.03.2022 07:53
PRODEJ POZEMKU Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 11:11
NÁJEM POZEMKU ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 14:05
VSTUP NA POZEMEK OBCE, SOUHLAS SE STAVBOU Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 14:24
VÝKUP POZEMKU Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 14:30