VÝKUP POZEMKU

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  VÝKUP POZEMKU

 2. Základní informace k životní situaci

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Podání písemné žádosti.
  2. Žádost je projednána v majetkové komisi.
  3. Je objednán znalecký posudek a dojednána kupní cena výkupu.
  4. Rada městského obvodu Slezská Ostrava doporučí zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava rozhodnout o výkupu pozemku a požádá radu města Ostravy o vyslovení předchozího souhlasu s nabytím nemovitého majetku.
  5. Po vydání souhlasu rady města Ostravy rozhodne zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava o výkupu pozemku.
  6. Zpravidla do 30-ti dnů od rozhodnutí zastupitelstva je připravena k podpisu kupní smlouva.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na majetkovém odboru, kancelář č. 411 ve 3. poschodí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 4
  • podáním žádosti na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz nebo datovou schránkou městského obvodu 56zbpub
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 4, odbor majetkový, ve 3. poschodí budovy.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 4, odbor majetkový, ve 3. poschodí budovy. Schůzky jsou možné v úřední dny, jiné dny po předchozí domluvě.
  Úřední hodiny: Pondělí a středa - 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
  Kontaktní osoby:

  Bc. Jana Blokšová
  referent agendy majetkové správy
  599410041 411 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na
  jednání orgánů městského obvodu a města.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu posta@slezska.cz nebo datovou schránku
  městského obvodu 56zbpub

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané v uzavřené smlouvě, pokud jsou sjednány.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno