Pečovatelská služba

Seniorům a zdravotně postiženým občanům

 

Informace o pečovatelské službě Poslání, cílová skupina, cíl PS, úkony PS, doba poskytování
Prezentace PS
Aktuální prezentace
Kontakty Kontakty
Ceník Sazebník úhrad
Formuláře

Pečovatelská služba

Domy s pečovatelskou službou

Komunitní dům pro seniory

Domy s pečovatelskou službou
Spokojenost uživatelů služby
Aktivity pro seniory
Reakce uživatelů služby

Tato sociální služba je v roce 2018 podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

mk logo