Odlehčovací pobytová služba

DPS HLADNOVSKÁ 119, OSTRAVA - MUGLINOV
Informace o  OPS
Prezentace  OPS
Kontakty
Ceník
Fotogalerie
Formuláře
Spokojenost uživatelů služby
Aktivity seniorů
Reakce uživatelů služby

Fotogalerie

DSCN1165 DSCN1172 DSCN1184
DSCN1179 3 4
5 6 Snímek 477
Snímek 480 Snímek 481 Snímek 482

Ceník

Výše úhrad za poskytování odlehčovací pobytové služby

1) Ubytování

130,- Kč denně celkem za poskytnutí ubytování, úklidu, praní, žehlení ložního a osobního prádla, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování pro občany městského obvodu Slezská Ostrava.

170,- Kč denně celkem za poskytnutí ubytování, úklidu, praní, žehlení ložního a osobního prádla, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování pro občany jiných obcí.

2) Stravování

125,-Kč/denně za celodenní stravu v rozsahu tří hlavních jídel a zajištění pitného režimu. Celodenní strava je připravována společností UNIBEST.CZ. Úhrada za stravu je příjmem této organizace.

3) Za úkony péče

Při stanovení konkrétní výše úhrad uživatele postupujeme dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a dle platného a účinného sazebníku úhrad schváleného Radou městského obvodu Slezská Ostrava, a dále s přihlédnutím ke vzniku nároku na výplatu příspěvku na péči těmto osobám dle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Tato sociální služba je v roce 2016 podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezskéhokraje.

mk logo