Odlehčovací pobytová služba

DPS HLADNOVSKÁ 119, OSTRAVA - MUGLINOV
Informace o  OPS
Prezentace  OPS
Kontakty
Ceník
Fotogalerie
Formuláře
Spokojenost uživatelů služby
Aktivity seniorů
Reakce uživatelů služby

Fotogalerie

DSCN1165 DSCN1172 DSCN1184
DSCN1179 3 4
5 6 Snímek 477
Snímek 480 Snímek 481 Snímek 482

Ceník

Výše úhrad za poskytování odlehčovací pobytové služby

1) Ubytování

180,- Kč denně celkem za poskytnutí ubytování, úklidu, praní, žehlení ložního a osobního prádla, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování pro občany městského obvodu Slezská Ostrava.

200,- Kč denně celkem za poskytnutí ubytování, úklidu, praní, žehlení ložního a osobního prádla, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování pro občany jiných obcí

2) Za úkony péče

Při stanovení konkrétní výše úhrad uživatele postupujeme dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a dle platného a účinného sazebníku úhrad schváleného Radou městského obvodu Slezská Ostrava, a dále s přihlédnutím ke vzniku nároku na výplatu příspěvku na péči těmto osobám dle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Tato sociální služba je v roce 2016 podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezskéhokraje.

mk logo