ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - VSTUPNÍ BYTY

BOHUMÍNSKÁ 25, 712 00 OSTRAVA – MUGLINOV
Informace OSP Poslání, cílová skupina, cíl OSP, doba poskytování
Prezentace OSP Prezentace
Kontakty Mgr. KATEŘINA KRENŽELOKOVÁ

Dokumenty –OSP

Dokumenty a formuláře –  vstupní  byty
Spokojenost uživatelů služby
Fotogalerie

Fotogalerie

1

4

2
6 7 8

 

Kontakty

ZAMĚSTNANEC POVĚŘENÝ VEDENÍM VSTUPNÍCH BYTŮ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM

Mgr. KATEŘINA KRENŽELOKOVÁ
Adresa: Bohumínská 25, Ostrava- Muglinov
Tel.: 725 876 755
E-mail:

 kren

 

Tato sociální služba je v roce 2019 podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

mk logo