Oddělení sociálních služeb

Městský obvod Slezská Ostrava prostřednictvím oddělení sociálních služeb nabízí sociální služby:
1. seniorům a zdravotně postiženým občanům
2. rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, osobám do 26 let věku opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče a osobám žijícím v sociálním vyloučení